Nuova Lingua

Nuova Lingua

Nuova Lingua - en blogg om översättning

Bloggen handlar om språk och översättning. Jag vill diskutera marknaden för olika språk, skillnaden mellan översättning av facklitteratur och skönlitteratur samt allmänna språkfrågor som till exempel språkriktighet och stilistik. Jag tycker om att diskutera och få olika infallsvinklar på frågeställningar. Ni är mycket välkomna att delta i debatten!

Olika fackområden

FacköversättningPosted by Björn Svensson Sun, December 05, 2010 22:22:04

Jag skulle vilja inleda en diskussion om vilka ämnesområden översättare väljer att arbeta med. Beror det i just ditt fall på att du är intresserad av ämnet, har gått kurser inom det, har arbetat med det eller något annat?

I mitt fall beror valet av mina tre fackområden på min juristutbildning beträffande juridiken och kurser i företags- och nationalekonomi i kombination med ett intresse för värdepapper när det gäller ekonomi. Att jag även inriktar mig på sjöfart handlar om utbildning (kurser i sjörätt) och att jag vill få olika behörigheter såsom kustskepparintyg och fartygsbefäl klass VIII. Syftet är att successivt lära mig mer om det praktiska som har med båtar och sjöfart att göra, med tanke på att det hittills har rört sig om teoretiska kunskaper i första hand. Att äga en egen båt är ett mer långsiktigt mål.

Meteorologi är ett annat område jag gärna tar uppdrag inom. Det beror på att jag under militärtjänsten arbetade med väderrapportering under nästan ett års tid och alltså har såväl utbildning som erfarenhet på området.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by subskopoi Fri, December 17, 2010 00:21:07

Jag funderade mycket över ämnesområde under min utbildning till översättare, eftersom det där pratades mycket om vikten av att nischa sig så tidigt som möjligt. Så jag funderade, men kom egentligen inte fram till något val som kändes helt naturligt. När jag började frilansa föll det sig så att jag fick uppdrag inom marknadsföring, IT och teknik, och sedan dess har det helt enkelt fortsatt så. :)